1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com programu Izaberite stavku Usluge i u okviru Sastanak izaberite stavku Lokacije .

2

U okviru Uobičajene postavke izaberite sala za sastanke o saradnji (CMR) .

3

Proverite da li korisnici Cisco Webex Teams-a čekaju u holu zaključano polje za potvrdu za sastanak.

4

Kliknite na dugme Ažuriraj .