Платформа

Екранен четец

Windows

Можете да използвате двете последни версии на JAWS екранен четец JAWS 2022 и JAWS 2023.

Mac

Можете да използвате вградения екранен четец на вашия Mac. За да активирате, отидете на Системни настройки > Достъпност > VoiceOver .

iPhone и iPad

Можете да използвате вградения екранен четец на iOS. За да активирате екранен четец, отидете на Настройки > генерал > Достъпност > VoiceOver .

Android

Можете да използвате вградения екранен четец на вашето устройство с Android.

Интернет

Когато използвате Webex App за уеб в Windows, можете да използвате версията на екранен четец на JAWS JAWS 2022 или JAWS 2023, а когато сте на Mac, можете да използвате вградения екранен четец. За да активирате, отидете на Системни предпочитания > Достъпност > VoiceOver