Platforma

Čitač ekrana

Windows

Možete da koristite DATOTEKU JAWS čitač ekrana verzije 18 ili novije.

Mac

Ugrađene datoteke možete da koristite čitač ekrana mac računaru. Da biste omogućili, idite na opciju > za pristupačnost > VoiceOver .

iPhone i iPad

Možete da koristite ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste omogućili čitač ekrana, idite na opciju Podešavanja za > Opšta > pristupačnost > VoiceOver .

Android

Ugrađene datoteke možete da koristite čitač ekrana na Android uređaj.

Veb

Kada koristite aplikaciju Webex za veb u operativnom sistemu Windows možete da koristite JAWS čitač ekrana verziju 18 ili noviju, a kada koristite Mac, možete da koristite ugrađene čitač ekrana. Da biste omogućili, idite na opciju "Željene opcije > pristupačnosti > VoiceOver"