Plattform

Skärmläsare

Windows

Du kan använda skärmläsare JAWS version 18 eller senare.

Mac

Du kan använda den inbyggda skärmläsare på din Mac. Gå till för att aktivera Systeminställningar > Tillgänglighet > VoiceOver .

iPhone och iPad

Du kan använda den inbyggda skärmläsare för iOS . För att aktivera skärmläsare går du till Inställningar > Allmänt > Tillgänglighet > VoiceOver .

Android

Du kan använda den inbyggda skärmläsare på din Android-enhet.

Webb

När du använder Webex-appen för webben i Windows kan du använda skärmläsare JAWS version 18 eller senare och när du använder Mac kan du använda den inbyggda skärmläsare. Gå till för att aktivera Systeminställningar > Tillgänglighet > VoiceOver