פלטפורמה

קורא מסך

Windows

אתה יכול להשתמש קורא מסך של JAWS בגרסה 18 ואילך.

Mac

אתה יכול להשתמש קורא מסך המובנה ב-Mac שלך. כדי להפעיל, עבור אל הגדרות מערכת > נגישות > VoiceOver .

iPhone ו-iPad

אתה יכול להשתמש קורא מסך המובנה של iOS . כדי להפעיל את קורא מסך, עבור אל הגדרות > כללי > נגישות > VoiceOver .

Android

אתה יכול להשתמש קורא מסך המובנה מכשיר Android שלך.

אינטרנט

כאשר אתה משתמש ב- Webex App עבור האינטרנט ב-Windows, אתה יכול להשתמש קורא מסך של JAWS בגרסה 18 ואילך וכאשר אתה ב-Mac, אתה יכול להשתמש קורא מסך המובנה. כדי להפעיל, עבור אל העדפות מערכת > נגישות > VoiceOver