Създаване на профил на диспечера на UC

1

От изгледа на клиента в , отидете на Настройки , а под Профили на https://admin.webex.comмениджър наUC изберете Добавяне на профил.

2

Добавете Име на профил , изберете необходимите настройки и след това изберете Запиши.

Влезте в домейн за гласови услуги, ако имате SRV записи, но домейнът от имейла за влизане не се използва за откриване на услуга. Той е задължителен и за мобилен отдалечен достъп (MRA). Можете също да въведете UDS сървър, ако Потребителският ид на акаунт в Webex не съответства на Потребителския ИД на Унифициран CM или ILS не е разрешен в няколко обединени CM клъстер разполагане. С въведените и двете стойности Webex използва UDS първо за помещенията и Гласови услуги за MRA.

Редактиране на профил на мениджър на UC

1

От изгледа на клиента в , отидете на Настройки , а под Профили на https://admin.webex.comмениджъри на UC изберете елипсата....

2

Изберете Редактиране.

3

Направете необходимите редакции и след това изберете Запиши.

Изтриване на профил на мениджър на UC

1

От изгледа на клиента в , отидете на Настройки , а под Профили на https://admin.webex.comмениджъри на UC изберете елипсата ....

2

Изберете Изтриване.