Създаване на профил на мениджър на UC

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Настройки за управление > организацияи под Профили на мениджър на UC изберете Добавяне на профил.

2

Добавете Имена профил, изберете необходимите настройки и след това изберете Запиши.

Въведете домейн за гласови услуги, ако имате SRV записи, но домейнът на имейла за вход не се използва за откриване на услуга. Изисква се за Мобилен отдалечен достъп (MRA), както и. Можете също да въведете UDS сървър, акоПриложение Webexакаунт потребителски ИД не съответства на Unified CM потребителски ид или ILS не е разрешена в няколко Единни CM клъстер разполагане. С въведените и двете стойности,Приложение Webexизползва UDS първо за помещенията и Гласови услуги за MRA.

Редактиране на профил на мениджър на UC

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Настройки за управление > организацияи под Профили на мениджър на UC изберете елипсите ....

2

Изберете Редактиране.

3

Направете необходимите редакции и след това изберете Запиши.

Изтриване на профил на мениджър на UC

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Настройкии под Профили на UC Manager изберете елипсата ....

2

Изберете Изтриване.