Създайте профил на мениджър на UC

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Управление > Настройки на организацията , и под Профили на мениджър на UC изберете Добавяне на профил .

2

Добавете a Име на профила , изберете необходимите настройки и след това изберете Запазете .

Въведете домейн за гласови услуги, ако имате SRV записи, но имейл домейнът за вход не се използва за откриване на услуга. Изисква се и за мобилен Remote Access (MRA). Можете също да въведете UDS сървър, ако ИД на потребител на акаунта в Webex App не съвпада с ИД на потребител на Unified CM или ILS не е активиран при внедряване на множество клъстер в Unified CM . При въведени и двете стойности приложението Webex използва първо UDS за помещенията и гласовите услуги за MRA.

Редактиране на профил на мениджър на UC

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Управление > Настройки на организацията , и под Профили на мениджър на UC изберете многоточие ... .

2

Изберете Редактиране .

3

Направете необходимите редакции и след това изберете Запазете .

Изтрийте профил на UC Manager

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Настройки , и под Профили на мениджър на UC изберете многоточие ... .

2

Изберете Изтрийте .