Vytvořte profil správce UC

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Management > Nastavení organizace a pod Profily aplikace UC Manager vybrat Přidat profil .

2

Přidejte a Název profilu , zvolte potřebná nastavení a pak vyberte možnost Uložit .

Pokud máte záznamy SRV , ale doména přihlašovacího e-mailu se nepoužívá ke zjišťování služby, zadejte doménu hlasových služeb. Je vyžadován také pro mobilní Remote Access (MRA). Můžete také zadat server UDS , pokud ID uživatele účtu aplikace Webex neodpovídá Unified CM ID uživatele CM nebo není povoleno ILS ve více nasazení klastr Unified CM . Když jsou zadané obě hodnoty, aplikace Webex použije UDS nejprve pro prostory a hlasové služby pro MRA.

Upravte profil správce UC

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Management > Nastavení organizace a pod Profily aplikace UC Manager vyberte trojtečku ... .

2

Vyberte možnost Upravit .

3

Proveďte nezbytné úpravy a vyberte možnost Uložit .

Odstranění profilu aplikace UC Manager

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Nastavení a pod Profily aplikace UC Manager vyberte trojtečku ... .

2

Vyberte možnost Odstranit .