Vytvoření profilu správce UC

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Nastavení správy > organizacea v části Profily správce UC vyberte Přidat profil.

2

Přidejte názevprofilu, zvolte potřebná nastavení a pak vyberte Uložit.

Zadejte doménu hlasových služeb, pokud máte záznamy SRV, ale přihlašovací e-mailová doména se nepoužívá pro zjišťování služeb. Vyžaduje se také pro mobilní vzdálený přístup (MRA). Můžete také zadat server UDS, pokudAplikace WebexID uživatele účtu neodpovídá ID uživatele Unified CM nebo ILS není povolen v nasazení clusteru Unified CM. Při zadání obou hodnotAplikace Webexpoužívá UDS nejprve pro prostory a hlasové služby pro MRA.

Úprava profilu správce UC

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Nastavení správy > organizacea v části Profily správce UC vyberte tři tečky ....

2

Zvolte Upravit.

3

Proveďte potřebné úpravy a pak vyberte Uložit.

Odstranění profilu správce UC

1

V zobrazení zákazníka v programu přejděte na Nastavení a v https://admin.webex.comčásti Profily správce UC vyberte tři tečky ....

2

Zvolte Odstranit.