Tworzenie profilu uc Manager

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Ustawienia , aw obszarze Profile UC Manager wybierz Dodaj profil.

2

Dodaj nazwę profilu, wybierz niezbędne ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Wprowadź domenę usług głosowych, jeśli masz nagrania SRV, ale domena logowania do poczty elektronicznej nie jest używana do wykrywania usług. Jest ona również wymagana w przypadku funkcji Mobile Remote Access (MRA). Można również wprowadzić serwer UDS, jeśli identyfikator użytkownika konta Webex nie jest zgodny z identyfikatorem użytkownika Unified CM lub ILS nie jest włączony we wdrożeniu klastra Unified CM. Po wprowadzeniu obu wartości Webex używa najpierw UDS dla lokalu, a Voice Services dla MRA.

Edytowanie profilu menedżera UC

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Ustawienia , aw obszarze Uc Manager Profiles wybierz wielokropek....

2

Wybierz Edytuj.

3

Dokonaj niezbędnych zmian, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie profilu uc Manager

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Ustawienia , aw obszarze Uc Manager Profiles wybierz wielokropek ....

2

Wybierz Usuń.