Utwórz profil menedżera UC

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji i poniżej Profile menedżera UC wybierz Dodaj profil .

2

Dodaj Nazwa profilu , wybierz niezbędne ustawienia, a następnie wybierz Zapisz .

Wprowadź domenę usług głosowych, jeśli masz rekordy SRV, ale domena adresu e-mail logowania nie jest używana do wykrywania usług. Jest to również wymagane w przypadku mobilnego dostępu zdalnego (MRA). Można również wprowadzić serwer UDS , jeśli identyfikator użytkownika konta aplikacji Webex nie jest zgodny z identyfikatorem użytkownika Unified CM lub ILS nie jest włączony we wdrożeniu wielu klastrów Unified CM . Po wprowadzeniu obu wartości aplikacja Webex App używa najpierw UDS dla lokalu, a usług głosowych dla MRA.

Edytowanie profilu menedżera UC

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji i poniżej Profile menedżera UC wybierz wielokropek ... .

2

Wybierz Edytuj .

3

Wprowadź niezbędne zmiany, a następnie wybierz Zapisz .

Usuwanie profilu Menedżera UC

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Ustawienia i poniżej Profile menedżera UC wybierz wielokropek ... .

2

Wybierz Usuń .