Opprette en UC manager-profil

1

Gå til https://admin.webex.com Administrasjons- > organisasjonsinnstillingeri kundevisningen i , og velg Legg til profilunder UC Manager-profiler.

2

Legg til et Profilnavn, velg de nødvendige innstillingene, og velg Lagre.

Skriv inn et taletjenestedomene hvis du har SRV-registreringer, men e-postdomenet for pålogging brukes ikke til tjenesteoppdagelse. Det er også nødvendig for mobil ekstern tilgang (Mobile Remote Access – MRA). Du kan også angi en UDS-server hvisWebex-appkontobruker-IDen samsvarer ikke med Unified CM-bruker-IDen, eller ILS er ikke aktivert i en fler enhetlig CM-klyngedistribusjon. Når begge verdiene er angitt,Webex-appbruker UDS først for lokalene og taletjenestene for MRA.

Redigere en UC manager-profil

1

Gå til https://admin.webex.com Administrasjons- > organisasjonsinnstillingeri kundevisningen i , og velg ellipsen under UC Manager-profiler ....

2

Velg Rediger.

3

Utfør de nødvendige endringene, og velg deretter Lagre.

Slett en UC Manager-profil

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger, og under UC Manager-profiler velger du ellipsen .

2

Velg Slett.