Opprett en UC Manager-profil

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger, og under UC Manager-profiler velger du Legg til profil.

2

Legg til et Profilnavn, velg de nødvendige innstillingene, og velg Lagre.

Skriv inn et taletjenestedomene hvis du har SRV-registreringer, men e-postdomenet for pålogging brukes ikke til tjenesteoppdagelse. Det er også nødvendig for mobil ekstern tilgang (Mobile Remote Access – MRA). Du kan også angi en UDS-server hvis bruker-ID-en for Webex-kontoen ikke samsvarer med bruker-ID-en for Unified CM eller ILS ikke er aktivert i en klyngedistribusjon av flere Unified CM-er. Når begge verdiene er angitt, bruker Webex UDS først for området og taletjenester for MRA.

Rediger en UC Manager-profil

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger, og under UC Manager-profiler velger du ellipsen .

2

Velg Rediger.

3

Utfør de nødvendige endringene, og velg deretter Lagre.

Slett en UC Manager-profil

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger, og under UC Manager-profiler velger du ellipsen .

2

Velg Slett.