Skapa en UC Manager-profil

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Hantera > organisationsinställningar ochunder UC Manager-profiler väljer du Lägg till profil.

2

Lägg till ett profilnamn, välj nödvändiga inställningar och välj sedan Spara.

Ange en rösttjänstdomän om du har SRV posterna men e-postdomänen för inloggning används inte för tjänstidentifiering. Detta krävs även för Remote Access (MRA). Du kan även ange en UDS-server omWebex-appenkonto användar-id inte att matcha Unified CM användar-id eller ILS är inte aktiverat i en flera Unified CM-klusterdistribution. Med båda värdena angivna,Webex-appenanvänder först UDS för lokalerna och rösttjänster för MRA.

Redigera en UC Manager-profil

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Hantera > organisationsinställningar, och under UC Manager-profiler väljer du ellipsen ....

2

Välj Redigera.

3

Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara.

Ta bort en UC Manager-profil

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Inställningaroch väljer UC Manager-profiler ellipsen ....

2

Välj Ta bort.