Skapa en UC-hanterarprofil

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering > Organisationsinställningar , och under UC Manager-profiler välj Lägg till profil .

2

Lägg till en Profilnamn , välj nödvändiga inställningar och välj sedan Spara .

Ange en rösttjänstdomän om du har SRV-poster men e-postdomänen för inloggning inte används för tjänsteupptäckt. Det krävs även för Mobile Remote Access (MRA). Du kan även ange en UDS-server om användar- användar-ID :t för Webex-appkontot inte överensstämmer med användar-ID :t för Unified CM eller om ILS inte är aktiverat i en distribution av flera Unified CM-kluster . Med båda värdena angivna använder Webex-appen UDS först för lokalen och rösttjänster för MRA.

Redigera en UC-hanterarprofil

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering > Organisationsinställningar , och under UC Manager-profiler välj ellipset ... .

2

Välj Redigera .

3

Gör nödvändiga ändringar och välj sedan Spara .

Ta bort en UC Manager-profil

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Inställningar , och under UC Manager-profiler välj ellipset ... .

2

Välj Ta bort .