Skapa en UC Manager-profil

1

Från kundvyn i går du till Inställningar och väljer Lägg till profil https://admin.webex.comunderUCManager-profiler.

2

Lägg till ettprofilnamn, välj nödvändiga inställningar och välj sedan Spara.

Ange en rösttjänstdomän om du har SRV posterna men e-postdomänen för inloggning används inte för serviceidentifiering. Detta krävs även för Remote Access (MRA). Du kan också ange en UDS-server om Webex-kontot användar-id inte matchar Unified CM användar-id eller OM ILS inte är aktiverat i en flera Unified CM-klusterdistributioner. När båda värdena anges använder Webex först UDS för lokalerna och rösttjänster för MRA.

Redigera en UC Manager-profil

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar ochunder UC Manager-profiler väljer du ellipsen....

2

Välj Redigera.

3

Gör de nödvändiga ändringarna och välj sedan Spara.

Ta bort en UC Manager-profil

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar ochväljer UC Manager-profiler ellipsen ....

2

Välj Ta bort.