Специална връзка в облак за инстанция

Това ръководство описва подробности за двете опции за клиентите да се свържат с Webex, за да разширят организацията си до Специализиран инстанция (DI), Partner Connect и Customer Connect с помощта на Webex Edge Connect.

Ръководство за свързване на специален модел и партньор

Това ръководство описва опцията Partner Connect за клиентите да разширят своята организация до Webex Calling – Специализиран екземпляр.

Виртуално свързване със специален екземпляр

Това ръководство описва опцията Virtual Connect за клиентите да разширят сигурно частната си мрежа през интернет, използвайки IP VPN тунели от точка до точка.

Общ преглед на въпросника за свързване на специализирани инстанции

Това ръководство описва как да попълните въпросника за свързване на партньор за специален модел.

Въпросник за свързаност на партньорите със специален инстанция

Тази работна книга позволява на партньорите да обменят технически подробности със Cisco за целите на свързване със специален екземпляр.