Łączność z chmurą dedykowanej instancji

W tym przewodniku opisano szczegółowo dwie opcje, które klienci mogą połączyć z Webex, aby rozszerzyć swoją organizację o Dedicated Instance (DI), Partner Connect i Customer Connect za pomocą Webex Edge Connect.

Dedykowana instancja i przewodnik po połączeniu z partnerem

W tym przewodniku opisano opcję Partner Connect umożliwiającą klientom rozszerzenie swojej organizacji o Webex Calling — wystąpienie dedykowane.

Dedykowane wirtualne połączenie instancji

W tym przewodniku opisano opcję Virtual Connect umożliwiającą klientom bezpieczne rozszerzenie ich sieci prywatnej przez Internet za pomocą tuneli IP VPN punkt-punkt.

Omówienie kwestionariusza łączności dedykowanej instancji

W tym przewodniku opisano, jak wypełnić Kwestionariusz dotyczący łączności dla partnerów dedykowanych instancji.

Dedykowany kwestionariusz dotyczący łączności partnerów instancji

Ten skoroszyt umożliwia partnerom wymianę szczegółów technicznych z firmą Cisco w celu nawiązania połączenia z wystąpieniem dedykowanym.