Posebna mogućnost povezivanja u oblaku

Ovaj vodič opisuje dve opcije za korisnike da se povežu sa Webex-om kako bi proširili svoju organizaciju na Dedicated Instance (DI), Partner Connect i Customer Connect koristeći Webex Edge Connect.

Vodič za povezivanje posvećen instanci i partneru

Ovaj vodič opisuje opciju Partner Connect za klijente da prošire svoju organizaciju na Webex Calling - Dedicated Instance.

Virtuelna konekcija namenske instance

Ovaj vodič opisuje opciju Virtual Connect za korisnike da bezbedno prošire svoju privatnu mrežu preko interneta koristeći IP VPN tunele od tačke do tačke.

Pregled upitnika o povezanosti sa namenskim instancama

Ovaj vodič opisuje kako da popunite upitnik o povezanosti sa posvećenim partnerom.

Upitnik o povezanosti sa partnerima za namenske instance

Ova radna sveska omogućava partnerima da razmenjuju tehničke detalje sa kompanijom Cisco u svrhu povezivanja sa namenskim instancama.