1

Влезте в Потребителски център , след което щракнете Настройки > Обаждане > Настройки за разговори .

2

Отидете на Отхвърляне на анонимно обаждане и включете превключвателя.

3

Щракнете върху Запиши.