1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do opcji Anonymous Call Rejection (Odrzucenie połączenia anonimowego) i włącz przełącznik.

3

Kliknij opcję Zapisz.