1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Скриване на номер.

3

Маркирайте избора си.

  • Изключване (по подразбиране): Винаги се изпраща ИД на повикващ.
  • На за следващия повикване: ИД на повикващ не се изпраща при следващото повикване. Следващите повиквания ще имат изпратен ИД на повикващ.
  • Винаги включено: слушалката винаги изпраща ИД на повикващ.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.