Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

Изберете Редактиране на шрифта и след това изберете форматирането, което искате да използвате. Можете да добавяте заглавия и списъци или да прилагате удебелен шрифт, курсив и стилове за подчертаване.