Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Wybierz Edytuj czcionkę , a następnie wybierz format, którego chcesz użyć. Można dodawać nagłówki i listy oraz stosować pogrubienie, kursywę i podkreślenie .