Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

Izaberite uredi font, a zatim odaberite oblikovanje koje želite da koristite. Možete da dodate naslove i liste ili da primenite stilove podebljavanja, kurziva i podvlačenja.