Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Välj Redigera teckensnitt och välj sedan det format som du vill använda. Du kan lägga till rubriker och listor eller använda fetstil, kursiv stil och understrykning.