Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

Velg Rediger skriften , og velg deretter formateringen du vil bruke. Du kan legge til overskrifter og lister eller bruke fet skrift, kursiv og understrekings stiler.