Системният ви администратор трябва да разреши тази функция. Ако не можете да създадете нова група контакти, обърнете се към вашия системен администратор.

1

На екрана с контакти докоснете .

2

Докоснете Създаване на група .

3

Въведете името на новата си група контакти и докоснете Създаване .

Новата група контакти се появява в списъка ви с контакти.