Tuto funkci musí povolit váš správce systému . Pokud nemůžete vytvořit novou skupinu kontaktů , obraťte se na správce systému.

1

Na obrazovce Kontakty klepněte na tlačítko .

2

Klepněte na tlačítko Vytvořit skupinu.

3

Zadejte název nové skupiny kontaktů a klepněte na tlačítko Vytvořit.

Nová skupina kontaktů se zobrazí v seznamu kontaktů.