Vaš administrator sustava mora omogućiti ovu značajku. Ako ne možete stvoriti novu grupu kontakata, obratite se svom administratoru sustava.

1

Na zaslonu kontakti dotaknite .

2

Dodirnite Stvori grupu .

3

Unesite naziv nove kontaktne skupine i dodirnite Stvori .

Nova se kontaktna grupa pojavljuje na vašem popisu kontakata.