מנהל המערכת חייב להפעיל תכונה זו. אם אין באפשרותך ליצור קבוצת אנשי קשר חדשה, פנה למנהל המערכת.

1

במסך ' אנשי קשר ', הקש על .

2

הקש על יצירת קבוצה.

3

הזן את שם קבוצת אנשי הקשר החדשה והקש על צור.

קבוצת איש הקשר החדשה מופיעה ברשימת אנשי הקשר שלך.