Administratorul sistemului dumneavoastră trebuie să activeze această funcție. Dacă nu puteți crea un nou grup de contacte , contactați administratorul de sistem.

1

Pe ecranul Contacte, atingeți .

2

Atingeți Creare grup.

3

Introduceți numele noului grup de contacte și atingeți Creare.

Noul grup de contacte apare în lista de contacte.