1

Влезте във вашия Webex сайт и след това изберете Календар .

2

Намерете събранието или webinar, след което изберете Регистрация .

3

Поставете отметка в квадратчето до всяка регистрация, след което щракнете върху Приемам или отхвърлям.

За да приемете или отхвърлите всички заявки, поставете отметка в квадратчето до Състояние , след което щракнете върху Приемам или отхвърлям.
Имейл се изпраща на приетите участници, съдържащ Идентификационния номер на регистрацията, паролата за събрание и връзка за присъединяване към събранието или webinar.

Можете да променяте приети преди това или отхвърлени регистрации.

  • За да приемете отхвърлена регистрация, изберете я или в списъка "Отхвърлени", или "Всички", след което щракнете върху Приемам.

  • За да отхвърлите приета регистрация, изберете я или в списъка Приети, или всички, след което щракнете върху Отхвърлени.