1

Кликнете върху снимката на потребителския си профил, след което изберете Настройки > Външен вид.

2

Изберете предпочитаната от вас тема, след което щракнете върху OK.

1

Кликнете върху снимката на потребителския си профил, след което изберете Предпочитания > Външен вид.

2

Щракнете върху една от следните опции:

  • По избор - След това задайте една от наличните цветови теми.
  • Въз основа на Системна настройка - Тази опция би използвала цветовата тема, зададена във вашите Системни предпочитания за настройката Jabber.
3

Щракнете върху OK, за да запазите промените си.