1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > izgled.

2

Odaberite željenu temu, a zatim kliknite na dugme U redu.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Željene postavke > izgled.

2

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Prilagođeno - Zatim navedite jednu od dostupnih tema u boji.
  • Zasnovana na sistemskoj postavci - ova opcija bi koristila skup tema boja u vašim sistemskim željenim postavkama za postavku "Jabber".
3

Kliknite na dugme "U redu" da biste sačuvali promene.