1

Klikk på profil bildet, og velg deretter innstillinger > visning.

2

Velg ønsket tema, og klikk deretter på OK.

1

Klikk på profil bildet, og velg innstillinger > visning.

2

Klikk på ett av følgende alternativer:

  • Tilpasset – deretter angir du ett av de tilgjengelige farge temaene.
  • Basert på system innstillinger -dette alternativet bruker du farge temaet som er angitt i system preferanser for innstillingen Jabber.
3

Klikk på OK for å lagre endringene.