1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר הגדרות > מראה.

2

בחר בערכת הנושא המועדפת עליך ולחץ על הלחצן ' אשר '.

1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, ולאחר מכן בחר העדפות > מראה.

2

לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • מותאם אישית -לאחר מכן, ציין את אחד מערכות הצבע הזמינות.
  • בהתבסס על הגדרת המערכת-אפשרות זו תשתמש בערכת הנושא ' צבע ' בהעדפות המערכת שלך עבור ההגדרה ' ג'אבר '.
3

לחץ על ' אישור ' כדי לשמור את השינויים שביצעת.