1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Utseende.

2

Välj önskat tema och klicka på OK.

1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Utseende.

2

Klicka på ett av följande alternativ:

  • Anpassat – Välj ett tillgängligt färgtema.
  • Baserat på systeminställningar – Med det här alternativet används det färgtema som har angetts i Systeminställningar för Jabber-inställningen.
3

Klicka på OK för att spara ändringarna.