Настройки за настройка на видео, за да озарят собственото им видео

1

Щракнете върху снимката на потребителския си профил, отидете на Настройки > Видео и поставете отметка в квадратчето Коригиране на видеоклипа.

2

Изберете автоматична или ръчна настройка на видеото:

  • Автоматично— Приложението регулира яркостта, контраста и наситеността на цветовете, за да подобри качеството на видеото от камерата ви в различни светлинни среди.
  • Ръчно—Преместете плъзгачите Яркост, Контраст и Наситеност на цвета, за да направите корекции.
Прозорецът за визуализация ви показва как изглежда вашето видео с текущите настройки.
3

Щракнете върху Запиши.

1

Щракнете върху снимката на потребителския си профил, отидете на Предпочитания > Видео и поставете отметка в квадратчето Коригиране на видеоклипа.

2

Изберете автоматична или ръчна настройка на видеото:

  • Автоматично— Приложението регулира яркостта, контраста и наситеността на цветовете, за да подобри качеството на видеото от камерата ви в различни светлинни среди.
  • Ръчно—Преместете плъзгачите Яркост, Контраст и Наситеност на цвета, за да направите корекции.
Прозорецът за визуализация ви показва как изглежда вашето видео с текущите настройки.