Videojusteringsinnstillinger for å gjøre selvvideoen lysere

1

Klikk på profilbildet, gå til Innstillinger > Video, og merk av for Videojustering.

2

Velg automatisk eller manuell videojustering:

  • Automatisk – appen justerer lysstyrken, kontrasten og fargemetningen for å forbedre videokvaliteten fra kameraet i forskjellige lysmiljøer.
  • Manuell – Flytt glidebryterne Lysstyrke, Kontrast og Fargemetning for å gjøre justeringer.
Forhåndsvisningsvinduet viser deg hvordan videoen din ser ut med gjeldende innstillinger.
3

Klikk på Lagre.

1

Klikk på profilbildet, gå til Innstillinger > Video, og merk av for Videojustering.

2

Velg automatisk eller manuell videojustering:

  • Automatisk – appen justerer lysstyrken, kontrasten og fargemetningen for å forbedre videokvaliteten fra kameraet i forskjellige lysmiljøer.
  • Manuell – Flytt glidebryterne Lysstyrke, Kontrast og Fargemetning for å gjøre justeringer.
Forhåndsvisningsvinduet viser deg hvordan videoen din ser ut med gjeldende innstillinger.