Присъединяване от полето Присъединяване към събрание

1

Отворете вашето виртуално настолно приложение.

2

Въведете ИД на лична стая, номер на събрание или връзка за събрание в текстовото поле под заглавието Присъединяване към събрание и щракнете върху Enter, за да се присъедините към събранието.

3

Въведете паролата за събрание, ако е необходимо, и щракнете върху бутона Присъединяване.


 

Можете да се присъедините само към събрание, което е в ход. Периодично изберете бутона Обновяване на страницата, за да проверите дали списъкът със събрания е обновен и събранието е започнало.

Присъединяване от списъка с предстоящи събрания

1

Отворете приложението за виртуален работен плот и влезте в профила си.

2

Изберете бутона Присъединяване.