Delta från fältet delta i ett möte

1

Öppna ditt virtuella Skriv bords program.

2

Ange ett ID för ett personligt rum, mötesnummer eller en Mötes länk i text rutan under rubriken delta i ett möte och klicka på RETUR för att ansluta till mötet.

3

Ange Mötes lösen ordet, om det behövs, och klicka sedan på knappen delta.


 

Du kan endast delta i ett pågående möte. Välj regelbundet knappen uppdatera på sidan för att kontrol lera om Mötes listan är uppdaterad och mötet har startat.

Delta från listan över kommande möten

1

Öppna det virtuella Skriv bords programmet och logga in.

2

Välj delta- knappen.