Pripojte sa z poľa Pripojiť sa k stretnutiu

1

Otvor tvoj aplikácia pre virtuálnu plochu.

2

Do textového poľa pod nadpisom Pripojiť sa k schôdzi zadajte ID osobnej miestnosti, číslo schôdze alebo odkaz na schôdzu a kliknite Zadajte pripojiť sa k schôdzi.

3

V prípade potreby zadajte heslo schôdze a kliknite na Pripojte sa tlačidlo.


 

Môžete sa pripojiť iba k prebiehajúcej schôdzi. Pravidelne vyberajte Obnoviť tlačidlo na stránke, aby ste skontrolovali, či je zoznam schôdzí obnovený a schôdza sa začala.

Pripojte sa zo zoznamu nadchádzajúcich stretnutí

1

Otvor aplikácia pre virtuálnu plochu a prihláste sa.

2

Vyberte Pripojte sa tlačidlo.