Bli med fra feltet Bli med i et møte

1

Åpne appen for virtuelt skrivebord.

2

Angi en personlig rom-ID, et møtenummer eller en møtekobling i tekstboksen under overskriften Bli med i et møte, og klikk på Enter for å bli med i møtet.

3

Angi om nødvendig møtepassordet, og klikk på Bli med-knappen.


 

Du kan bare bli med i et møte som pågår. Velg Oppdater på siden for å sjekke om møtelisten er oppdatert og om møtet har startet.

Bli med fra listen Kommende møter

1

Åpne appen for virtuelt skrivebord og logg på.

2

Velg Bli med-knappen.