Ако вашата компания ви ограничава да качвате файлове, тогава:

  • Не можете да добавяте прикачени файлове.

  • Не можете да включвате екранни снимки в интервали.

  • Не можете да плъзгате и пускате съдържание в интервали.

  • Не можете да поставите файлове в пространство.

  • Не можете да използвате бели дъски.

Вашата компания може да ви попречи само да качвате файлове или също така може да ви попречи да ги изтегляте и визуализирате. Прилагат се и следните ограничения:

  • Не можете да преглеждате или изтегляте файлове, които други добавят към пространството.

  • Не можете да използвате списъка с файлове в интервали.

Ако се абонирате за приложението Webex от вашия доставчик на услуги, вашият доставчик може да помогне на вашия администратор при прилагането на тези ограничения.