אם החברה שלך מגבילה אותך מהעלאה של קבצים אז:

  • לא ניתן להוסיף קבצים מצורפים.

  • לא ניתן לכלול לכידות מסך במרחבים.

  • לא ניתן לגרור תוכן ולשחרר אותו במרחבים.

  • לא ניתן להדביק קבצים במרחב.

  • לא ניתן להשתמש בלוחות עבודה.

החברה שלך עשויה למנוע ממך פשוט להעלות קבצים, או שהם עשויים גם למנוע ממך להוריד ולהציג אותם מחדש מדי. ההגבלות הבאות חלות גם:

  • לא ניתן להציג בתצוגה מוקדמת או להוריד קבצים שאחרים מוסיפים למרחב.

  • לא ניתן להשתמש ברשימת הקבצים במרחבים.

אם אתה נרשם כמנוי ליישום Webex מספק השירות שלך, הספק שלך יכול לסייע למנהל המערכת ביישום הגבלות אלה.