Jeśli Twoja firma ogranicza Ci przesyłanie plików, wówczas:

  • Nie można dodać załączników.

  • Nie można włączyć zrzutów ekranu w obszarach.

  • Nie można przeciągać i upuszczać zawartości w obszarach.

  • Nie można wkleić plików do obszaru.

  • Nie możesz używać tablic.

Twoja firma może uniemożliwić Ci po prostu przesyłanie plików lub może również uniemożliwić Ci ich pobieranie i przeglądanie. Obowiązują również następujące ograniczenia:

  • Nie można wyświetlić podglądu ani pobrać plików, które inni dodają do obszaru.

  • Nie możesz używać listy plików w obszarach.

Jeśli subskrybujesz aplikację Webex od swojego Usługodawcy, Twój dostawca może pomóc administratorowi we wdrażaniu tych ograniczeń.