Jeśli Twoja firma ograniczy Ci możliwość przesyłania plików,:

  • Nie można dodawać załączników.

  • Nie można umieszczać zrzutów ekranu w przestrzeniach.

  • Nie można przeciągać i upuszczać zawartości w spacjach.

  • Nie można wklejać plików do spacji.

  • Nie można używać tablic.

Twoja firma może uniemożliwić ci tylko przesyłanie plików lub może również uniemożliwić ich pobieranie i wyświetlanie ich podglądu. Obowiązują również następujące ograniczenia:

  • Nie można wyświetlać podglądu ani pobierać plików dodanych do obszaru przez inne osoby.

  • Nie można używać listy plików w spacjach.

Jeśli subskrybujesz aplikację Webex app od swojego usługodawcy, twój dostawca może pomóc administratorowi we wdrożeniu tych ograniczeń.