Pokud vám vaše společnost omezuje nahrávání souborů, pak:

  • Přílohy nelze přidávat.

  • Snímky obrazovky nelze zahrnout do prostorů.

  • Obsah nelze přetahovat do mezer.

  • Soubory nelze vložit do prostoru.

  • Tabule nelze používat.

Vaše společnost vám může bránit v pouhém nahrávání souborů nebo vám také může bránit v jejich stahování a náhledu. Platí také následující omezení:

  • Nemůžete zobrazit náhled nebo stáhnout soubory, které ostatní přidávají do prostoru.

  • Seznam souborů nelze použít v mezerách.

Pokud se přihlásíte k odběru aplikace Webex od svého poskytovatele služeb, může váš poskytovatel pomoci správci při implementaci těchto omezení.