Ak vám vaša spoločnosť obmedzuje nahrávanie súborov, potom:

  • Nemôžete pridávať prílohy.

  • Snímky obrazovky nemôžete zahrnúť do priestorov.

  • Obsah nemôžete presúvať myšou do medzier.

  • Súbory nemôžete prilepiť do priestoru.

  • Nemôžete používať biele tabule.

Vaša spoločnosť vám môže brániť iba v nahrávaní súborov alebo vám môže brániť aj v ich sťahovaní a zobrazovaní ukážky. Platia aj tieto obmedzenia:

  • Nemôžete zobraziť ukážku ani stiahnuť súbory, ktoré do priestoru pridajú iní.

  • Zoznam súborov nemôžete použiť v medzerách.

Ak sa prihlásite na odber Aplikácia Webex od vášho poskytovateľa služieb, váš poskytovateľ môže pomôcť vášmu správcovi pri implementácii týchto obmedzení.