Разпознаването на жестове не е налично в срещи, стартирани от пространство на Webex. Реакциите се виждат в приложенията на Webex и на устройства, които поддържат тази функция. Можете също да видите дали някой е реагирал в приложенията на Webex.


Разпознаването на жестове е изключено по подразбиране. Можете да го обърнете На като отидете на Настройки меню. След това изберете Управление с жестове и включете Активирайте разпознаването на жестове с ръце. Можете също да го включите по време на среща, като докоснете Реагирайте

бутон в контрола на повикванията и включете Разпознаване на жестове.

1

По време на среща вдигнете ръка или стискайте палци нагоре или надолу пред вашия Desk Pro. На екрана се появява таймер за потвърждение. Задръжте реакцията си, докато таймерът приключи. Ако спрете жеста си, преди таймерът да приключи, не се задейства никакво действие.

Участниците в срещата виждат палец нагоре или надолу на екрана, но не виждат името на човека, който е реагирал.

Участниците в срещата виждат известие на екрана, че някой е вдигнал ръка. Уведомлението с пълно име се показва за първата вдигната ръка.В Вдигни ръка икона показва колко са вдигнали ръце.

2

За да спуснете ръката си, докоснете Реагирайте натиснете отново и изберете Спуснете ръката си.