Rozpoznawanie gestów nie jest dostępne w przypadku spotkań rozpoczętych z Webex obszaru Reakcje są widoczne na Webex aplikacjach i na urządzeniach obsługujących tę funkcję. Można również sprawdzić, czy ktoś przekazał na Webex aplikacje.


Rozpoznawanie gestów jest domyślnie wyłączone. Tę funkcję można włączyć , wybierając kolejno Opcje ustawienia. Następnie należy wybrać opcję Kontrola gestu i włączyć rozpoznawanie gestu włączania. Można ją również włączyć podczas spotkania, wybierając odpowiedni przereagowanie

, aby włączyć funkcję rozpoznawania gestów w oknie sterowanie połączeniami.

1

Podnieść rękę w spotkaniu albo daj się w górę lub w dół przed swoim biurem Na ekranie pojawi się zegar potwierdzenia. Odczekaj na zakończenie działania czasomierza. Jeśli wyłączysz gest przed zakończeniem, nie zostanie wyzwolone żadne działanie

Uczestnicy spotkania widzą wyświetlacze w górę lub w dół na ekranie, ale nie widzą nazwiska osoby, która ją pokazała

Uczestnicy spotkania widzą na ekranie powiadomienie, że ktoś podniósł rękę. Powiadomienie z pełnym imieniem i nazwiskiem pojawia się przy pierwszym podniesionym rozdaniu.Ikona Podnieś rękę pokazuje, ile osób podniosło ręce.

2

Aby zmniejszyć ustawienia, dotknij ponownie przycisku przereagowania i wybierz opcję Obniż swoje dłonie