De functie hand opsteken is niet beschikbaar in vergaderingen die vanuit een Webex-ruimte zijn gestart. Wanneer u uw hand opsteekt , is deze zichtbaar op de Webex-toepassingen en op apparaten die deze functie ondersteunen. U kunt ook zien of iemand zijn of haar hand heeft opgestoken op de Webex-app.


Gebaarherkenning is standaard uitgeschakeld. U kunt deze inschakelen door naar het menu Instellingen te gaan. Selecteer vervolgens Gebaarbesturing en schakel Handgebaarherkenning inschakelen in. U kunt dit tijdens een vergadering ook inschakelen door te tikken op Reageren

knop in het gespreksbeheer en schakel Gebaren herkennen in.

1

Steek tijdens een vergadering uw hand op voor uw Desk Pro. Er verschijnt een bevestigingstimer op het scherm. Houd uw hand omhoog totdat de timer is afgelopen. Als u uw hand laat zakken voordat de timer is afgelopen, wordt er geen actie gestart.

De deelnemers aan de vergadering zien een melding op het scherm dat iemand zijn hand heeft opgestoken. De melding met een volledige naam wordt weer gegeven voor de eerste opgestoken hand.Het pictogram Opgestoken hand geeft aan hoeveel personen hun hand hebben opgestoken.

2

Om uw hand te laten zakken, tikt u nogmaals op de knop Reageren en selecteert u Laat uw hand zakken.