Räck upp handen är inte tillgängligt i möten som startas från ett Webex-utrymme. När du räcker upp handen syns det i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har räckt upp handen i Webex-appar.


Identifieringen av gester är inaktiv som standard. Du kan aktivera funktionen via menyn Inställningar . Välj sedan Geststyrning och Aktivera identifiering av gester. Du kan också aktivera funktionen under ett möte genom att trycka på knappen Reagera

bland samtalskontrollerna och aktivera Identifiera gester.

1

Räck upp handen framför din Desk Pro under ett möte. Du ser en nedräkning för bekräftelse på skärmen. Räck upp handen tills nedräkningen är färdig. Om du tar ned handen innan nedräkningen har slutförts utlöses ingen åtgärd.

Mötesdeltagarna ser en avisering på skärmen om att någon har räckt upp handen. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Vid Räck upp handen-ikonen visas hur många som har räckt upp handen.

2

Om du vill ta ner handen knackar du på knappen Reagera igen och väljer Ta ner handen.