Gestigenkänning är inte tillgängligt i möten som startas från ett Webex-utrymme. Reaktioner syns i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har reagerat i Webex-appar.


Gestigenkänning är inaktivt som standard. Du kan aktivera funktionen genom att gå till inställnings menyn. Välj sedan gests kontroll och Aktivera igenkänning av manuell gest. Du kan också slå på den under ett möte genom att trycka på reagerar.

-knappen i samtals kontroll och växlar mellan tolka gester.

1

Räck upp handen eller ge tummen upp eller ned framför din Desk Pro under ett möte. Du ser en nedräkning för bekräftelse på skärmen. Håll reaktionen tills nedräkningen är färdig. Om du avslutar gesten innan nedräkningen har slutförts utlöses ingen åtgärd.

Mötesdeltagarna ser en tumme upp eller ned på skärmen, men ser inte namnet på den person som har reagerat.

Mötesdeltagarna ser en avisering på skärmen om att någon har räckt upp handen. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Vid Räck upp handen-ikonen visas hur många som har räckt upp handen.

2

Om du vill sänka din hand trycker du på knappen svara igen och väljer sänka din hand.