Превъртете до най-новата публикация в интервал. Снимките на профилите на първите десет души, които са проверили мястото след последната публикация, ще бъдат над областта за съобщения.


 

Ако повече от десет души са проверили мястото, задръжте курсора на мишката върху номера, за да видите пълен списък с имена.

Отидете до най-новата публикация в пространство. Снимките на профилите на първите шест души, които са проверили мястото след последната публикация, ще бъдат над областта за съобщения.


 

Ако повече от шест души са проверили мястото, докоснете номера, за да видите пълен списък с имена.