גלול אל ההודעה האחרונה במרחב. תמונות הפרופיל של עשרת האנשים הראשונים שבדקו את החלל מאז ההודעה האחרונה יהיו מעל אזור ההודעה.


 

אם יותר מעשרה אנשים בדקו את הרווח, רחף מעל המספר כדי לראות רשימה מלאה של שמות.

עבור אל ההודעה האחרונה בחלל. תמונות הפרופיל של ששת האנשים הראשונים שבדקו את החלל מאז ההודעה האחרונה יהיו מעל אזור ההודעה.


 

אם יותר משישה אנשים בדקו את הרווח, הקש על המספר כדי לראות רשימה מלאה של שמות.