Listajte do najnovije objave u razmaku. Slike profila prvih deset osoba koje su proverile prostor od poslednje objave biće iznad oblasti poruke.


 

Ako je više od deset ljudi označilo prostor, pređite pokazivačem preko broja da biste videli potpunu listu imena.

Idite na najnoviju objavu u prostoru. Slike profila prvih šest osoba koje su proverile prostor od poslednje objave biće iznad oblasti poruke.


 

Ako je više od šest ljudi označilo prostor, dodirnite broj da biste videli potpunu listu imena.